Business Intelligence

Jak zdobyć przewagę konkurencyjną? To podstawowe pytanie stawiane przez każdego menadżera. Redukcja kosztów i optymalizacja procesów biznesowych to dzisiaj za mało. Konieczna jest aktywna analiza trendów i trafne przewidywanie skutków obserwowanych zdarzeń.


Używając tradycyjnych narzędzi analitycznych możesz udzielić sprawnej i pełnej odpowiedzi na pytania:

  1. Co i dlaczego się stało? (Co było powodem zmniejszenia stanów magazynowych?  Dlaczego nie przewidzieliśmy takiej sytuacji?)
  2. Kiedy? (Kiedy pojawiły się pierwsze oznaki załamania sprzedaży?)
  3. Jak często? (Jak często nie zrealizowaliśmy zamówienia w terminie? Ilu klientów straciliśmy z tego powodu?)
  4. Czy to się powtórzy? (Jak się zabezpieczyć przed niepokojącym zjawiskiem?)

Predict - BI on time

„Konkurowanie analityką” to najnowocześniejszy trend i kierunek działania każdego menadżera. To podstawa podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Jeżeli więc chcesz:

  1. Dysponować narzędziami umożliwiającymi przewidywanie przyszłych zdarzeń.
  2. Znać tajemnice danych i ukryte w nich prawidłowości.
  3. Oprzeć decyzje na analizie wiarygodnych i aktualnych danych.
  4. Posiadać  czytelną i przystępną  prezentację danych.
  5. Być przygotowanym do podejmowania trudnych decyzji  i szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych.
  6. Wyprzedzić konkurencję.

Skorzystaj z narzędzia Business Intelligence w pakiecie Predict – BI on time. Pakiet dostarcza raportów w postaci przyjaznych i czytelnych wykresów, wskaźników i uzupełniających tabel, z możliwościami nałożenia na siebie wykresów i odkrywania niespodziewanych, ukrytych zależności miedzy informacjami.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU →

Swoją przewagę zbudujesz w oparciu o Predict – BI on time i jego niesamowite, sprawdzone właściwości.