Comarch ERP

Wdrożenie, w ramach Systemu Comarch ERP, modułu produkcja prowadzi do optymalizacji nakładów pracy. Oszczędności sięgają 10% kosztów pośrednich i bezpośrednich. Na oszczędności te składają się mniejsze niedobory zasobów, mniejsza liczba przestojów, powtórzeń i nadgodzin.


a powerful new tool in modern plant

a powerful new tool in modern plant

Minimalizacja niedoborów i lepsza organizacja pracy, lepsze planowanie produkcjipowodują skrócenie czasu realizacji zamówień i sprawną kontrolę wykonywanych zadań. Kierownicy produkcji, mając bardziej czytelny obraz sytuacji, mogą łatwiej i efektywniej kontrolować realizację założonych planów produkcji.

Zarządzasz firmą produkcyjną? Zapoznaj się z poniższym opisem funkcji programu do zarządzania produkcją.

Zależy Ci na pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych Twojego przedsiębiorstwa?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Funkcjonalność modułów Produkcja, Kompletacja, Projekty Comarch ERP XL
Od technologii po rozliczenie, kompleksowe zarządzanie produkcją Definiowanie technologii
 • Definiowanie struktur materiałowych (BOM - Bill of Materials), możliwość zdefiniowania zamienników,
 • Możliwość tworzenia wielu wersji technologii, a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.
Określanie marszruty produkcyjnej
 • Definiowanie poszczególnych operacji procesu produkcyjnego,
 • Wskazanie centrów roboczych i maszyn wykonujących poszczególne operacje,
 • Określanie czasów trwania operacji oraz tpz (czasów przygotowawczo-zakończeniowych),
 • definiowanie dowolnych parametrów dla operacji technologicznych.
Harmonogramowanie produkcji
 • Wiele dostępnych metod planowania,
 • Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • Uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów,
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.
Harmonogramowanie produkcji - ręczne
 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
 • Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie czynności powiązanych z modyfikowaną czynnością,
 • Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie,
 • Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części,
 • Możliwość nadzoru i raportowania przebiegu produkcji,
 • Podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu,
 • Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności,
 • Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów,
 • Bieżące raportowanie i kontrola produkcji,
 • Prosty interfejs do realizacji produkcji, obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych.
Rozliczanie produkcji
 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • Precyzyjne określenie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych,
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
 • Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym.
Kompletacja i/lub dekompletacja
 • Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów lub odwrotnie – uzyskiwania z produktów składników,
 • Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Automatyczne wyliczanie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.
Projekty
 • Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu:
  • dokumenty zamówień (zapytania ofertowe, oferty, zamówienia),
  • dokumenty handlowe i magazynowe,
  • obiekty projektowo – produkcyjne (kosztorysy projektów czy harmonogramy),
 • Ewidencjonowanie prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi (Norma Pro, Zuzia, WinBud),
 • Ewidencja umów realizowanych w ramach projektów,
 • Raportowanie postępów prac oraz wykorzystania budżetów w ramach projektów.