Comarch ERP

Praca mobilna

Oszczędności kosztów osiągane są dwoma sposobami. Możesz tymi samymi zasobami zrobić więcej, albo osiągnąć ten sam efekt angażując mniejsze zasoby. W sprzedaży mobilnej oszczędności te osiągniesz skracając cykl sprzedaży lub poprawiając jego efektywność.


Praca mobilna

Potrzebujesz narzędzi i oprogramowania usprawniającego sprzedaż mobilną, preselling. Skorzystaj z Comarch ERP Mobile. Dzięki niemu osiągniesz:

  • wzrost motywacji wynikający z lepszych relacji z klientem, większej wiedzy produktowej, łatwiejszego dostępu do historii kontaktów i polepszonej komunikacji w zespole,
  • sprzedawcy mobilni oferować będą dostępne na magazynie towary (bezpośredni dostęp do aktualnej informacji magazynowej),
  • lepsze zarządzanie sprzedawcami, dostęp do rzetelnych informacji o sprzedaży mobilnej pozwala managerom precyzyjnie planować zadania i lepiej wyznaczać cele, a następnie te cele rozliczać.

Równocześnie oferowane oprogramowanie spowoduje wzrost efektywności (dzięki automatyzacji działań), minimalizację błędów, lepsze planowanie.

Optymalizacja kosztów jest kluczowym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Systemy Comarch Mobile pomoże Ci zoptymalizować szereg kosztów na kolejnych etapach procesu sprzedaży, dystrybucji i obsługi klienta. Proponowane rozwiązanie udostępnia sprzedawcy historię relacji z klientem. To pozwala na ograniczenie kosztów złych długów i redukcję kosztu monitoringu należności i procesu windykacji. Wgląd w niezapłacone faktury i możliwość reakcji bezpośrednio u klienta to najbardziej skuteczny sposób egzekucji należności.

Optymalizuj koszty sprzedaży mobilnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Chcesz efektywniej wykorzystać posiadane zasoby? Skorzystaj z funkcjonalności Comarch Mobile.

Funkcjonalność modułu Comarch Mobile
Jeśli chcesz, aby pracownicy firmy realizowali swoje zadania z dowolnego miejsca skorzystaj z aplikacji na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartphony, kolektory danych).

Mobilna Sprzedaż
  • Sprawna realizacja sprzedaży zarówno typu preselling, jak i vanselling,
  • Usprawnienie zadań realizowanych w ramach wizyt u klientów – m.in. błyskawiczne przyjmowanie zamówień, możliwość prezentacji aktualnej oferty klientowi,
  • Dostęp do historii transakcji z kontrahentem, czy stanu jego płatności,
  • Skuteczne planowanie pracy przedstawiciela,
  • Kanał zbierania informacji nie tylko o charakterze handlowym (zamówienia), ale także informacji rynkowych (np. fotograficzna dokumentacja ekspozycji towaru na regałach, zbieranie danych o ofercie konkurencji, ankiety),
  • Stale dostępne dane raportowe, m.in. bieżąca informacja o transakcjach zrealizowanych w danym dniu.
Mobilny Magazyn
  • Realizacja dyspozycji magazynowych (możliwość edycji dokumentów przygotowanych po stronie systemu ERP, jak i dodawania nowych dokumentów bezpośrednio z poziomu kolektora danych),
  • Szybkie przygotowanie towarów do wydania,
  • Sprawna realizacja przyjęć magazynowych,
  • Możliwość dokonywania przesunięć magazynowych,
  • Obsługa inwentaryzacji z wykorzystaniem czytnika kodów,
  • Stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów i towarowe),
  • Możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN.