Comarch ERP

Kadry i płace

Pełna zgodność z aktualnymi przepisami – stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.


Kadry i płaceWiele osób uważa, że na optymalizacji obszaru kadry-płace ich firma nie uzyska korzyści finansowych. Tymczasem wsparcie zarządzania czasem pracy przez narzędzia IT może Ci przynieść wiele korzyści. Ścisła kontrola czasu pracy daje gwarancję zgodności z uregulowaniami prawnymi. Masz też możliwość oceny efektywności poszczególnych pracowników i odpowiedniego do oceny wynagradzania. Personel zachęcany przez odpowiedni system motywacyjny, pracuje lepiej, efektywniej i jest mniej skłonny do zmiany pracy.

Oprogramowanie wchodzące w skład pakietu kadrowo-płacowego firmy Comarch umożliwia sprawną i efektywną administrację kadrami i pełną kontrolę kosztów osobowych. Dzięki automatyzacji rutynowych czynności kadrowych (administracja kadrami – urlopy, zwolnienia, czas pracy, oraz niezawodny, rzetelny system płac) umożliwia zmniejszenie obciążenia działów osobowych. Pozwala na redukcję kosztów ich utrzymania.

Zależy ci na lepszym zarządzaniu pracownikami? Chcesz, aby pracownik miał dostęp do informacji o stawianych przed nim celach? Chcesz by był świadomy jak oceniana jest jego praca? Rozszerz oprogramowanie Comarch Kadry i płace o moduł e-pracownik.

Szukasz sposobów na usprawnienie procesów kadrowo-płacowych?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Zapoznaj się z funkcjonalnością profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego firmy Comarch.

Funkcjonalność modułu Kadry-płace
Pełne wsparcie kadrowo-płacowe:
 • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
 • Możliwość obsługi różnych form zatrudnienia,
 • Ewidencja kwalifikacji i uprawnień,
 • Wbudowany mechanizm przypominania o wygasających badaniach, uprawnieniach, umowach,
 • Pełna gama wydruków:
  • Umowa o pracę,
  • Świadectwo pracy,
  • Lista pracowników pełna/skrócona,
  • Lista pracowników przyjętych i zwolnionych w zadanym okresie,
  • Raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach,
  • Karty pracy,
  • Struktury zatrudnienia.
Wynagrodzenia pod kontrolą
 • Duża elastyczność w definiowaniu elementów wynagrodzenia,
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależnienia ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
 • Integracja z urządzeniami RCP,
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
Obsługa deklaracji
 • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli– dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
 • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
 • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline oraz eksportowanie do aplikacji SODiR Offline,
 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
 • Wydruki deklaracji podatkowych.
e-pracownik
 • To aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami pracowników
 • Współpracuje z modułem Płace i Kadry w systemach linii Comarch ERP
 • To aplikacja responsywna graficznie - ekran dynamicznie dostosowujący się do rozmiaru używanego urządzenia - komputera, tabletu, smartfona
 • Umożliwia tworzenie planu pracy pracowników (z uwzględnieniem struktury podległości),
 • Daje pracownikowi łatwy dostęp do przygotowanych dla niego dokumentów kadrowych (np. kwitek wypłaty),
 • Pozwala na następujące operacje dotyczące czasu pracy pracownika:
  • rejestracja nieobecności - planowanie i zatwierdzanie urlopów,
  • możliwość zgłaszania i zatwierdzania delegacji,
  • potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji,
  • odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza lub obecności,
  • współpraca z RCP (możliwość wgrania do e-Pracownika pliku tekstowego z urządzeń RCP).