Comarch ERP

Handel i dystrybucja

Wdrożenie modułu ERP Handel spowoduje usprawnienie procesu sprzedaży. Dla Twoich klientów oznaczać to będzie  podwyższenie jakości obsługi, dla Ciebie – wzrost sprzedaży.


Handel i drystrybucja

Na jakość relacji z klientami wpływa dotrzymywanie czasu i warunków dostaw. Poprawa tych relacji prowadzi do wzrostu satysfakcji i lojalności klientów. Wyższa jakość obsługi klienta prowadzi również do zmniejszenia liczby utraconych kontraktów.

Wynikiem wdrożenia systemu do ewidencji sprzedaży jest nie tylko jej wzrost, ale również obniżenie kosztów sprzedaży. Oczekuj wzrostu rotacji zapasów i spadku kosztów administracyjnych.

Moduł Handel-Sprzedaż systemu Comarch ERP XL to więcej niż zwykły program do fakturowania. Usprawnij swoje procesy sprzedażowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Skorzystaj z funkcjonalności moduł Handel-Sprzedaż systemu Comarch ERP XL.

Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL
Oczekujesz pełnego wsparcia procesów z obszaru handlu i dystrybucji? Oczekujesz jej tak od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej), jak i od strony zakupowej (optymalizacja zamówień, zapewnienie dostępności asortymentu)? Zapoznaj się z zaletami proponowanego rozwiązania Comarch ERP XL.

Wybierz swój scenariusz sprzedaży
 • Obsługa wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym specyficznych (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami,
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów,
 • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami,
 • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja reklamacji, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.
Od zapytania do faktury – proces sprzedaży pod kontrolą
 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (w oparciu o normy ISO),
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika),
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz wygodna ewidencja ofert od dostawców,
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych (w przypadku firm wielooddziałowych),
 • Stała kontrola poziomu zapasów, z uwzględnieniem normatywów (minimalne i optymalne stany magazynowe),
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.
Swobodny obrót towarami z zagranicy
 • Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
 • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
 • Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD,
 • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza),
 • Deklaracje Intrastat.