Comarch ERP

Gospodarka magazynowa

Wdrożenie programu magazynowego – modułu systemu ERP  powoduje poprawę zarządzania w zakresie gospodarki magazynowej. Jednym z efektów jest wzmocnienie kontroli stanów zapasów. To powoduje ograniczenie kosztów ich utrzymywania, czyli odsetek, kosztów magazynowania, obsługi, zużycia, ubezpieczeń, podatków, szkód i strat. Mogą one stanowić nawet 25-30% ogólnego poziomu kosztów przedsiębiorstwa.


gospodarka-magazynowaW swoich kalkulacjach ROI uwzględnij też koszt niespodziewanego braku towaru. Aby ich uniknąć systemy Comarch ERP umożliwiają zdefiniowanie „stanów alarmowych” -minimalnych stanów magazynowych. Określisz je na podstawie średniego czasu oczekiwania na zamówiony towar i jego średniej sprzedaży/zużycia. Potrzebnych informacji  dostarczy ERP. Teraz system będzie dbał, aby na magazynie nie zabrakło towaru.

Są to dwie, z licznych zalet systemu Comarch ERP. Zapoznaj się z opisem funkcji modułu Gospodarka Magazynowa, które pozwoli swobodnie zarządzać magazynami.

Chcesz zredukować koszty utrzymania zapasów, uniknąć niespodziewanych braków towarów lub surowców, zmniejszyć ryzyko utraty klienta? Skontaktuj się z nami. Wspólnie ocenimy warunki opłacalności wdrożenia systemu Comarch ERP.

Funkcjonalność modułu Gospodarka magazynowa
Moduł Gospodarka magazynowa wchodzący w skład Comarch ERP XL pomoże Ci:
 • Zarządzać dowolną liczbą magazynów (wewnętrznych i oddziałowych),
 • Precyzyjnie gospodarować przestrzenią magazynową (zdefiniowanie struktury i przyporządkowanie asortymentu i jednostek składowania do każdego adresu magazynowego),
 • Ewidencjonować wiele rodzajów opakowań, w tym opakowania zwrotne oraz definiować przeliczniki opakowań,
 • Wykorzystywać kody kreskowe do oznaczenia asortymentu i adresów magazynowych,
 • Optymalnie rozmieszczać towary w magazynie (obsługa Magazynu Wysokiego Składowania),
 • Na bazie zdefiniowanych kryteriów automatycznie tworzyć plan zapotrzebowania (tzw. Bilans Stanu Towarów),
 • Zarządzać partiami towarów z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów (np. kolor, rozmiar),
 • Zautomatyzować naliczanie kaucji, ewidencjonować pobierane kaucje np. w związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi.
Dzięki niemu magazynier zrealizuje swoje zadania szybko i bezbłędnie. 
 • System zapewni możliwość realizacji zamówień, wydania surowców, przyjęcia wyrobów gotowych, obsługi kompletacji/dekompletacji.
 • Możliwe będzie tworzenie:
  • jednej dyspozycji do danego dokumentu,
  • wielu dyspozycji do danego dokumentu (np. realizacja poszczególnych pozycji przez wielu magazynierów),
  • jednej dyspozycji do wielu dokumentów.
 • Ruchy magazynowe (przyjęcia i wydania zewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe i w ramach jednego magazynu) można będzie ewidencjonować również za pomocą mobilnych urządzeń,
 • Możliwa będzie sprawna inwentaryzacja (również dla kilku magazynów jednocześnie i dla wydzielonej części magazynu),
 • Nastąpi automatyzacja operacji magazynowych (z wykorzystaniem drukarek etykiet, czytników kodów oraz kolektorów danych).
Możliwe będzie usprawnienie transportu:
 • Definiowalne trasy przejazdów, wsparcie załadunku, możliwość przygotowania listów przewozowych,
 • Prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu,
 • Optymalizacja źródeł dostaw – szybka informacja o najkrótszym terminie realizacji zlecenia,
 • Zarządzanie kalendarzami dostaw i wysyłek.