Comarch ERP

Elektroniczna wymiana danych

Dokumenty przesyłane tradycyjną pocztą, faksem czy nawet pocztą elektroniczną muszą być ręcznie przepisane do Twojego systemu ERP. Ten uciążliwy proces powoduje powstanie wielu trudnych do wykrycia błędów.


Wymiana dokumentówSystem EDI (Electronic Data Interchange) służy do wymiany dokumentów (np. zamówienia, faktury) drogą elektroniczną. Wyeliminowanie konieczności przepisywania dokumentów przez człowieka sprawia, że wymiana danych jest szybka i bezbłędna.

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych z Elektronicznej Wymiany Danych korzysta ponad 100 tysięcy firm. W Polsce z EDI korzystają wszystkie duże sieci handlowe, wiele zakładów produkcyjnych i dystrybutorzy.

Poszukujesz szybszej, tańszej i bezpieczniejszej wymiana dokumentów z kontrahentami? Skorzystaj z  narzędzi do elektronicznej wymiany danych Comarch EDI.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Sprawdź jakie korzyści uzyskasz dzięki Comarch EDI.

Funkcjonalność modułu Comarch EDI
Wymiana dokumentów elektronicznych z poziomu systemu Comarch ERP XL
  • Integracja z Comarch EDI, wiodącą platformą elektronicznej wymiany dokumentów,
  • Automatyczne przesyłanie różnego rodzaju dokumentów (np. zamówienia, faktury) w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego standardu EDI (Electronic Document Interchange),
  • Komunikowanie o występujących rozbieżnościach.
Mierzalne korzyści
  • Zacieśnienie współpracy z dostawcami i odbiorcami,
  • Eliminacja błędów ludzkich,
  • Redukcja kosztów, związanych m.in. z zakupem papieru i materiałów eksploatacyjnych, wysyłką i archiwizacją papierowych dokumentów,
  • Oszczędność czasu związanego z dostarczeniem dokumentu do kontrahenta.