Comarch ERP

System CRM

Warunkiem istnienia każdej firmy jest zdolność do zatrzymania przy sobie zdobytych klientów oraz umiejętność pozyskiwania nowych. Harvard Business Review ustalił, że typowa amerykańska firma w ciągu pięciu lat traci połowę swoich klientów. Natomiast pozyskanie nowego klienta jest 7 do 10 razy droższe niż utrzymanie starego!


CRM

Klienci wiążą się z firmami, które zrozumieją ich indywidualne i specyficzne potrzeby, szybko i kompetentnie informują o swojej ofercie oraz potrafią zapewnić wsparcie techniczne i odpowiedni serwis. Te oczekiwania klientów spełnisz wdrażając moduł CRM systemu Comarch ERP XL.

Dobry system CRM powinien dostarczać pracownikom firmy wszechstronnej informacji o klientach,  historii współpracy, stanie należności, preferencjach w wyborze produktów lub usług, częstotliwości kontaktów. Te informacje pozwalają na generowanie raportów i zestawień, które umożliwiają szybkie i precyzyjne sformułowanie strategii rynkowych, obsługę procesu sprzedaży i prowadzenie kampanii marketingowych.

Wartością systemu CRM są informacje w nim zgromadzone. Rzeczywista wartość danych o klientach jest wypadkową aktualności, trafności i zakresu tych informacji. Dzięki włączeniu CRM do systemu ERP wiele potrzebnych informacji gromadzi się niemal automatycznie.

Chcesz gromadzić wiedzę o swoich klientach, zarządzać kontaktami, prowadzić kampanie marketingowe? Skorzystaj z funkcjonalności moduł CRM systemu Comarch ERP XL.

Usprawnij sprzedaż wdrażając CRM.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Funkcjonalności modułu CRM systemu Comarch ERP XL
Kompleksowa baza wiedzy o obecnych i potencjalnych klientach
 • Pełna historia wszystkich działań dotyczących danego kontrahenta (zapytania, oferty, transakcje czy reklamacje) dostępna dla uprawnionych pracowników,
 • Rozbudowane archiwum kontaktów z klientem (spotkanie, telefon, email, kontakt za pośrednictwem GG lub Skype),
 • Automatyczna archiwizacja korespondencji mailowej poprzez integrację z MS Outlook,
 • Dostęp do wiedzy o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki,
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. za pomocą ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt, akcji telemarketingowych czy innych działań.
Zarządzanie pracą zespołów sprzedaży i marketingu
 • Planowanie i stały nadzór nad realizacją zadań pracowników marketingu i sprzedaży, a także innych działów w firmie,
 • Definiowanie obowiązków, możliwość podziału struktur sprzedaży na rejony i wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach,
 • Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych - planowanie wizyt handlowych oraz działań, które powinny być w ich trakcie realizowane, analiza rezultatów pracy handlowców, monitoring tras przejazdów,
 • Tworzenie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży) oraz analiza ich realizacji, zarówno na poziomie całej firmy, jak i rejonów sprzedażowych przypisanych do konkretnych opiekunów,
 • Możliwość weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenia raportu obecności towarów własnych i/lub towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing) - dane z terenu zbierane są przez przedstawicieli handlowych.
Uporządkowanie akcji prowadzonych do klientów
 • Możliwość usystematyzowania w formie wieloetapowych kampanii CRM wielu aspektów współpracy z klientami, od marketingu, przez sprzedaż, po windykację,
 • Łatwe planowanie kampanii w dowolnych ramach czasowych – kampanie stałe lub okresowe, jednorazowe lub cykliczne,
 • Definiowanie celów ilościowych i jakościowych dla poszczególnych akcji oraz stały monitoring ich realizacji,
 • Analiza efektywności prowadzonych działań skierowanych na klienta,
 • Wsparcie realizacji różnego rodzaju form kreowania biznesu, (e-mail marketing, telemarketing, badania marketingowe, kampanie dosprzedażowe, wsparcie promocji, akcje informacyjne, budowanie lojalności).