Comarch ERP

Raporty zarządcze

Aby Twoje plany rozwoju działalności miały szansę realizacji, potrzebujesz wiarygodnych informacji o stanie swojego biznesu oraz efektywnych narzędzi do ich analizy.


business-intelligenceTradycyjne programy komputerowe są niezbędne do obsługi podstawowych procesów (księgowość, logistyka, produkcja). Natomiast innowacyjność systemów sprzedażowych i marketingowych decyduje, która firma zostanie liderem, a która wypadnie z rynku.

Możesz uzyskać przewagę konkurencyjną (zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty oraz ryzyko) podejmując trafniejsze decyzje oparte na danych z dobrze zbudowanego systemu BI. Za jego pomocą przekształcisz dane w informacje, statystyki i raporty zarządcze, na podstawie których będziesz analizował wyniki Twojej firmy, prognozował zjawiska ekonomiczne w Twojej branży i podejmował trafne decyzje.

Systemy BI dostarczają bieżących i wiarygodnych informacji o przedsiębiorstwie. Precyzyjnie odpowiadają na postawione pytania biznesowe. Odpowiedź tworzona jest na podstawie danych historycznych uzyskanych z systemów informatycznych firmy oraz danych pozyskanych z innych źródeł.

W tradycyjnych systemach dane prezentowane są w formie tabelarycznej. Korzystać z nich musi coraz więcej osób. Jednak wiele z nich nie ma problem z interpretacją zarówno danych tabelarycznych, jak i standardowych wykresów!

System BI umożliwi Ci tworzenie własnych raportów i analiz z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów prezentacji danych, zrozumiałych dla szerokiego grona odbiorców. Większość z nich opracujesz bez szukania pomocy u pracowników działu IT.

Współpraca z nami pozwoli Ci osiągnąć realną wartość w krótkim okresie czasu. Staniesz na drodze do długoterminowego sukcesu. Nie zmarnujesz czasu i pieniędzy na systemy, które nie spełnią Twoich oczekiwań. Zapraszamy na spotkanie, na którym pokażemy, w jaki sposób BI może usprawnić proces decyzyjny Twojej firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Funkcjonalność modułu BI Comarch ERP XL
Systemy BI są również narzędziem do racjonalnego przewidywania przyszłych zdarzeń.

Wśród Twoich korzyści wynikających z wdrożenia BI trzeba wymienić:
  • szybki i efektywny dostęp do informacji - możliwość szybkiej reakcji na trendy rynkowe, zagrożenia i szanse w obszarze prowadzonej działalności,
  • łatwy wgląd w kluczowe dane o stanie firmy - prezentowana informacja jest spójna i wiarygodna, obejmuje wszystkie obszary biznesowe przedsiębiorstwa, zgromadzone dane przyjmują postać użytecznej wiedzy,
  • przejrzysta, bieżąca kontrola kosztów - bieżące śledzenie odchyleń budżetu,
  • precyzyjne zarządzanie finansami,
  • sprawne tworzenie prognoz,
  • zwiększenie liczby trafnych decyzji.
Narzędzia BI ułatwiają Ci podejmowanie decyzji. Teraz będziesz dysponował kluczowymi wskaźnikami przychodowymi, finansowymi i operacyjnymi Twojej organizacji.