Comarch ERP

Informacja to Twój największy kapitał. Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem polega przede wszystkim na prawidłowym zarządzaniu informacją.


Do kierowania nowoczesnym przedsiębiorstwem wykorzystaj system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Terminowe i dokładne dane ułatwią Ci podejmowanie i wprowadzanie w życie niezbędnych decyzji biznesowych, optymalizujących współdziałanie pracowników, wykorzystanie materiałów, maszyn i środków pieniężnych. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo osiągnie postawione przed nim cele i sprawnie zrealizuje zaplanowane zadania.

System typu ERP integruje informacje z poszczególnych działów firmy. To prowadzi do usprawnienia komunikacji w firmie, uproszczenia procedur, a przez to oszczędności czasu i wzrostu.

Moduły systemu Comarch ERP XL obejmują planowanie, bilansowanie, harmonogramowanie produkcji, magazynowanie, zarządzanie zapasami, sprzedaż, śledzenie realizowanych dostaw, zaopatrzenie, zarządzanie relacjami z klientami, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym kadry i płace, a także zarządzanie transportem, controlling oraz zarządzanie projektami. Oznacza to, że system Comarch ERP wspomaga realizację pełnego procesu gospodarczego od zaplanowania sprzedaży do otrzymania zapłaty.

System ERP wdrożony w Twoim przedsiębiorstwie nie musi zawierać wszystkich modułów. Dobór zależy od specyfiki przedsiębiorstwa i założonych celów wdrożenia systemu ERP.

Wdrażając ERP osiągniesz mierzalne korzyści polegające na:

 • zwiększeniu przychodów firmy,
 • przyspieszeniu i skoordynowaniu procesów w firmie poprzez ich automatyzację,
 • wzroście wydajności pracy,
 • zmniejszeniu kosztów utrzymania stanów magazynowych,
 • pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych,
 • dostosowaniu raportowania dla poszczególnych poziomów zarządzania,
 • lepszym i wyraźniejszym podziale zadań pracowników,
 • łatwiejszej kontroli wyników zatrudnionej kadry,
 • sprawniejszej obsłudze klientów i szybszej reakcji na ich potrzeby,
 • zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • elastyczności działania wyrażonej w możliwości szybkiej reakcji na potrzeby rynku,
 • wzroście prestiżu i wartości firmy.

Utrata tych korzyści to nic innego jak strata. Zainwestuj więc we wdrożenie renomowanego rozwiązania Comarch ERP.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →